Informacje o firmie

 • Podstawowe informacje
 • Historia
 • Zarząd
 • Rada Nadzorcza
 • Wyniki finansowe
 • Akcjonariat

Trust S.A. specjalizuje się w działalności deweloperskiej polegającej na oferowaniu w dobrych lokalizacjach, funkcjonalnych mieszkań i domów w Poznaniu, który jest jednym z najbardziej atrakcyjnych rynków mieszkaniowych w Polsce. Trust S.A., w procesie realizacji inwestycji, wykorzystuje swoje blisko 25-letnie doświadczenie. Funkcjonowanie na rynku przez tak długi okres umożliwiło Spółce wypracowanie optymalnych strategii, zasad i schematów, jakie są aktualnie wykorzystywane w podstawowych obszarach działalności.


Spółka jest podmiotem dominującym w Grupie Kapitałowej i jej zadaniem jest prowadzenie podstawowej działalności operacyjnej oraz zarządzanie Grupą Kapitałową. Natomiast pozostałe spółki koncentrują się głównie na realizacji projektów deweloperskich.


Jednym z elementów prowadzonej przez Trust S.A. działalności jest pozyskiwanie gruntów pod przyszłe projekty deweloperskie. Spółka posiada atrakcyjny bank ziemi, znajdujący się w kilku lokalizacjach na terenie Poznania, którego wartość rynkowa jest ponad dwa razy większa od księgowej (ok. 120 mln zł). Istotnym atutem Spółki jest znajomość lokalnego rynku i potrzeb poszczególnych kategorii klientów. Grupę Kapitałową Emitenta tworzy Trust S.A. oraz jej 8 spółek zależnych.


Grupa Kapitałowa Trust S.A. oferuje mieszkania i domy w dogodnych lokalizacjach w Poznaniu. Emitent stara się jak najlepiej rozpoznać oczekiwania klientów, prowadząc kompleksową analizę ich potrzeb oraz trendów rynkowych w celu zaoferowania produktu odpowiadającego potrzebom przyszłych klientów.

Projekty deweloperskie Trust S.A. wyróżniają się najnowszymi rozwiązaniami funkcjonalnymi, indywidualnością i zastosowaniem przyjaznych technologii.


Emitent wyróżnia trzy podstawowe produkty segmentu mieszkaniowego, które oferuje nabywcom. Są to przede wszystkim:


 • mieszkania popularne o średniej wielkości 55 m2,
 • mieszkania o podwyższonym standardzie o średniej wielkości 87 m2,
 • domy jednorodzinne o średniej wielkości 135 m2.


W dniu 30.09.2014 roku wszczęto postepowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa TRUST SA, poprzez złożenie wniosku o otwarcie postepowania układowego. W dniu 26 marca 2015 roku przegłosowano zatwierdzenie Układu (za przyjęciem Układu głosowało ok.94% wierzycieli) polegające, przede wszystkim, na przeniesieniu własności nieruchomości gruntowych i rozłożenie płatności na 18 miesięcznych rat. W dniu 14 grudnia 2016r. postanowienie o zatwierdzeniu Układu stało się prawomocne. W dniu 6 marca 2017 r zakończono postepowanie układowe prowadzone na podstawie ustawy Prawo upadłościowe i naprawcze. W dniu 13 pazdziernika 2017 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wykreślił z krajowego rejestru sądowego informacje o prowadzeniu postepowania układowego. Na koniec 2016 r suma bilansowa spółki TRUST SA wynosiła 21.221.922,76 PLN, a kapitał własny 11.737.800,73 PLN, natomiast suma bilansowa Grupy Kapitałowej Trust wynosiła 46.960.884,33 PLN, a kapitał własny 19.354.673,93 PLN.

1989 rok

założenie Spółki pod nazwą Fabryka Domów „Budus-Gałowo” Sp. z o.o.;

1991 rok

zmiana nazwy Spółki na: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TRUST” Sp. z o.o.;

rozpoczęcie pierwszego wieloetapowego projektu deweloperskiego w Poznaniu – osiedle domów jednorodzinnych, domów w zabudowie bliźniaczej i grupowej – Lubczykowa Góra I;

1996 rok

zmiana nazwy Spółki na: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne „TRUST” Sp. z o.o.;

rozpoczęcie realizacji willi miejskiej przy ul. Filareckiej w Poznaniu;

1997 rok

rozpoczęcie budowy kompleksu wielorodzinnego w Poznaniu przy ul. Błażeja oraz inwestycji w centrum Poznania przy ul. Dolna Wilda;

rozpoczęcie realizacji wieloetapowego osiedla Żurawiniec w Poznaniu – osiedle mieszkaniowe w zabudowie willowej – kilkurodzinnej;

2001 rok

wyróżnienie Spółki tytułem DEWELOPERA ROKU 2001 w konkursie ogłoszonym przez miesięcznik „Giełda Nieruchomości”;

2002 rok

wstąpienie Spółki do Polskiego Związku Firm Deweloperskich jako członek-założyciel;

2005 rok

rozpoczęcie budowy kompleksu mieszkalnego - Zielona Podkowa, położonego w przy ul. Naramowickiej w Poznaniu;

2006 rok

rozpoczęcie realizacji kompleksu mieszkalnego – Triangulum, położonego przy ul. Bolka w Poznaniu;

2007 rok

rozpoczęcie budowy osiedla w zabudowie szeregowej w Tulcach pod Poznaniem;

przyjęcie do Spółki nowego udziałowca Jana Smogura;

zdobycie I miejsce w piątej edycji konkursu Poznański Lider Przedsiębiorczości w kategorii „Średni Przedsiębiorca”;

Wyróżnienie Certyfikatem „Najwyższa Jakość w Budownictwie” za najwyższy standard usług inżynieryjno-budowlanych opartych na najnowocześniejszych systemach i normach jakościowych oraz wzorcowe zarządzanie przedsiębiorstwem, przyznanym przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badań nad Jakością;

zajęcie 24 miejsce w województwie wielkopolskim w VIII edycji rankingu – Gazele Biznesu 2007. Spółka znalazła się na 210 pozycji w Polsce;

2008 rok

rozpoczęcie kolejnego etapu osiedla Żurawiniec – Żurawiniec IV (łącznie 10 budynków);

2010 rok

rozpoczęcie inwestycji Amber Piątkowo – wieloetapowe osiedle budynków wielorodzinnych na około 700 mieszkań (ok. 45 tys. m2 powierzchni):

rozpoczęcie inwestycji Lubczykowa Góra II wieloetapowe osiedle na około 1200 lokali.

2011 rok

TRUST S.A. sponsorem BIZNES klubu KKS Lech Poznań

emisja obligacji korporacyjnych
debiut na rynku GPW CATALYST
zakończenie budowy osiedla Żurawiniec IV

2012 rok

Deweloper Roku 2011 - Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej

TRUST S.A. nadal sponsorem BIZNES klubu KKS Lech Poznań

zakończenie I etapu budowy kompleksu Piątkowo PARK

2013 rok

TRUST S.A. laureatem XIX Edycji Konsumenckiego Konkursu Jakości Usług o Certyfikaty godła „Najlepsze w Polsce” – „The Best in Poland”.

marka TRUST na 6 miejscu w wielkopolsce - wartość marki ponad 92 mln.

zakończenie budowy kompleksu Piątkowo PARK

2014 rok

W dniu 30.09.2014 roku wszczęto postepowanie restrukturyzacyjne przedsiębiorstwa TRUST SA, poprzez złożenie wniosku o otwarcie postepowania układowego.

2015 rok

W dniu 26 marca 2015 roku przegłosowano zatwierdzenie Układu (za przyjęciem Układu głosowało ok.94% wierzycieli) polegające, przede wszystkim, na przeniesieniu własności nieruchomości gruntowych i rozłożenie płatności na 18 miesięcznych rat.

2016 rok

W dniu 14 grudnia 2016r. postanowienie o zatwierdzeniu Układu stało się prawomocne. Na koniec 2016 r suma bilansowa spółki TRUST SA wynosiła 21.221.922,76 PLN, a kapitał własny 11.737.800,73 PLN, natomiast suma bilansowa Grupy Kapitałowej Trust wynosiła 46.960.884,33 PLN, a kapitał własny 19.354.673,93 PLN.

2017 rok

W dniu 13 pazdziernika 2017 roku Sąd Rejonowy w Poznaniu wykreślił z krajowego rejestru sądowego informacje o prowadzeniu postepowania układowego.

Paweł Bugajny - Prezes Zarządu, Dyrektor Naczelny

Agnieszka Holewińska – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. finansowych

Jan Smogur - Członek Zarządu, Dyrektor wykonawczy

Waldemar Sikora – Przewodniczący Rady Nadzorczej

 • Wykształcenie wyższe ekonomiczne, posiada również uprawnienia biegłego rewidenta.
 • Karierę zawodową rozpoczął w 1984 w Narodowym Banku Polskim, później związał się z TM. Pessta, Budus Gri Sp. z o.o. oraz z Borowską Kopalnią Granitu Sp. z o.o.
 • Od 1995 r. do chwili obecnej związany z firmą Hochland Polska jako dyrektor finansowy.
 • Od 2007 r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Trust S.A.

Prof. zw. dr hab. Marian Gorynia – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

 • Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu w zakresie ekonomiki i organizacji handlu zagranicznego.
 • W 1985 r. obronił pracę doktorską, w 1995 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk ekonomicznych, a w 2000 roku tytuł naukowy profesora nauk ekonomicznych. Autor ok. 250 publikacji naukowych z zakresu ekonomii i zarządzania.
 • Pełnił funkcje m.in. członka Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członka Rady Naukowej Instytutu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, członka Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
 • Od 1983 r. związany z Uniwersytetem Ekonomicznym w Poznaniu, od 2008 r. pełni funkcję rektora.
 • Od 2007 r. pełni funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Trust S.A.

Prof. dr hab. Jacek Władysław Napierała - Członek Rady Nadzorczej

 • Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w 1998 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych, a w 2008 roku tytuł naukowy profesora nauk prawnych.
 • Autor ok. 100 prac naukowych z zakresu prawa, w tym z prawa spółek.
 • Od 1974 r. związany z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, w latach 1999 - 2003 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Prawa i Administracji.
 • Od 2007 r. pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Trust S.A.

Jarosław Bartczak – Członek Rady Nadzorczej

 • Ukończył Akademię Ekonomiczną w Poznaniu, uzyskał również uprawnienia biegłego rewidenta.
 • Karierę zawodową rozpoczął w 1985 r. w Centralnym Związku Spółdzielni Budowlanych w Poznaniu jako specjalista ekonomista; później związany z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym Budus Sp. z o.o., Budus Gri Sp. z o.o. oraz Ernst&Young.
 • Od 1996 r. do chwili obecnej pracuje na stanowisku dyrektora finansowego ds. księgowości w Wrigley Poland Sp. z o.o.
 • Od 2007 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Trust S.A.

Wybrane skonsolidowane dane finansowe Emitenta za lata 2009 – 2012 r. (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe

2012 2011

2010

2009

Przychody netto ze sprzedaży

21 526 20 386

38 444

30 721

Zysk (strata) z działalności operacyjnej [EBIT]

30 318 4 327

13 799

14 382

EBITDA

30 533 4 656

14 214

14 769

Zysk (strata) brutto

23 255 1 320

11 699

13 496

Zysk (strata) netto

17 364 1 014

9 413

10 987

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej

-5 792 -11 467

1 620

7 138

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej

- 202 -4

337

339

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej

3 698 14 007

-1 996

-6 999

Przepływy pieniężne netto razem

- 2 296 2 536

-39

478

Aktywa razem

209 750 169 870

151 180

161 142

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

143 260 120 521

103 053

121 765

Zobowiązania długoterminowe

49 963 89 881

76 480

63 042

Zobowiązania krótkoterminowe

93 297 30 640

26 573

58 724

Kapitał własny

66 489 49 349

48 127

39 377

Kapitał zakładowy

2 000 2 000

2 000

2 000

Liczba akcji/udziałów

10 0001 600 10 0001 600

10 001 600

10 001 600

Źródło: Spółka

Struktura akcjonariatu Spółki

Akcjonariusz

Akcje

Liczba akcji

Udział w kapitale (%)

Liczba głosów

Udział w głosach

Bugajny Paweł

Seria A, B

5.048.018

50,48%

5.048.018

50,48%

Ratajczak Tadeusz

Seria A, B

3.487.165

34,87%

3.487.165

34,87%

Słuja Jarosław

Seria A

1.122.612

11,22%

1.122.612

11,22%

Smogur Jan

Seria B

343.805

3,43%

343.805

3,43%

RAZEM

10.001.600

100,00%

10.001.600

100,00%

Źródło: Emitent

1

2

Dokumenty korporacyjne

Raporty

 • Bieżące
 • Okresowe

Numer 1/2017 - Zapłata za obligacje serii B wierzycieli, którzy posiadają obligacje o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej kwoty 50.000 zł.

Numer 3/2016 - Zawiadomienie - seria C

Numer 2/2016 - Zawiadomienie - seria A

Numer 1/2016 - Ogłoszenie

Numer 1/2015 - Informacja dotycząca Wstępnego Zgromadzenia Wierzycieli

Numer 15/2014 - Informacja dotycząca podpisania Listu Intencyjnego z głównym wierzycielem Spółki

Numer 14/2014 - Informacja dotycząca zakończenia pierwszego etapu restrukturyzacji zobowiązań Spółki

Numer 12/2014,13/2014 - patrz raporty okresowe


Numer 11/2014 - Informacja dotyczaca wykupu obligacji serii A, B i C

Numer 10/2014 - Informacja dotycząca wykupu obligacji serii A, B i C

Numer 7/2014, 8/2014 i 9/2014 - patrz raporty okresowe


Numer 19/2013 - Informacja o spotkaniach z obligatariuszami posiadającymi obligacje serii A, B i C spółki TRUST S.A.

Numer 18/2013 - Informacja na temat wykupu obligacji oraz wypłaty odsetek od obligacji serii B

Numer 17/2013 - Informacja dotycząca wypłaty odsetek od obligacji serii A i C

Numer 16/2013 - Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii A i C

Numer 15/2013 - Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii A i C

Numer 14/2013 - Oprocentowanie obligacji serii A w szóstym okresie odsetkowym

Numer 13/2013 - Oprocentowanie obligacji serii C w piątym okresie odsetkowym

Numer 11/2013 i 12/2013 - patrz raporty okresowe


Numer 10/2013 - Oprocentowanie obligacji serii B w trzecim okresie odsetkowym

Numer 09/2013 - Przekazanie środków na wypłatę odsetek od obligacji serii A i C

Numer 08/2013 - Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii A i C

Numer 07/2013 - Oprocentowanie obligacji serii A w piątym okresie odsetkowym

Numer 06/2013 - Oprocentowanie obligacji serii C w czwartym okresie odsetkowym

Numer 05/2013 - Uchwały podjęte przez Walne Zgromadzenie

Numer 3/2013 i 4/2013 - patrz raporty okresowe


Numer 02/2013 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2012 rok

Numer 01/2013 - Terminy przekazania przez Spółke raportów okresowych w 2013 roku

Numer 32/2012 - Oprocentowanie obligacji serii B w drugim okresie odsetkowym

Numer 31/2012 - Wyróżnienie dla spółki TRUST S.A.

Numer 30/2012 - Wyjaśnienie dotyczące wypłaty odsetek od obligacji serii A i C

Numer 29/2012 - Oprocentowanie obligacji serii A w czwartym okresie odsetkowym

Numer 28/2012 - Oprocentowanie obligacji serii C w trzecim okresie odsetkowym

Numer 27/2012 - Wyznaczenie Animatora Rynku dla obligacji na okaziciela serii B

Numer 25/2012 i 26/2012 - patrz raporty okresowe


Numer 24/2012 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii B

Numer 23/2012 - Wprowadzenie obligacji serii B do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst

Numer 22/2012 - Przeniesienie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy emisji serii B na pierwsze miejsce hipoteczne

Numer 21/2012 - Informacja o dokonaniu wpisów w księgach wieczystych w związku z ustanowieniem zabezpieczenia obligacji serii B

Numer 20/2012 - Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii B

Numer 19/2012 - Zakończenie emisji obligacji serii B

Numer 18/2012 - Podpisanie aneksu do umowy dotyczącej obsługi emisji obligacji

Numer 17/2012 - Podpisanie umowy dotyczącej obsługi emisji obligacji

Numer 16/2012 - Oprocentowanie obligacji serii A w trzecim okresie odsetkowym

Numer 15/2012 - Oprocentowanie obligacji serii C w drugim okresie odsetkowym

Numer 14/2012 - Powołanie nowego Członka Rady Nadzorczej

Numer 12/2012 i 13/2012 - patrz raporty okresowe


Numer 11/2012 - Zmiana terminu publikacji raportu rocznego i skonsolidowanego raportu rocznego Spółki za 2011 rok

Numer 10/2012 - Przeniesienie hipoteki stanowiącej zabezpieczenie roszczeń obligatariuszy emisji serii C na pierwsze miejsce hipoteczne

Numer 9/2012 - Terminy przekazania przez Spółkę raportów okresowych w 2012 roku

Numer 8/2012 - Wyznaczenie Animatora Rynku dla obligacji na okaziciela serii C

Numer 7/2012 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C

Numer 6/2012 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii C

Numer 5/2012 - Korekta raportu bieżącego nr 4/2012 z dnia 9 stycznia 2012 roku

Numer 4/2012 - Wprowadzenie obligacji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst

Numer 3/2012 - Wprowadzenie obligacji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst

Numer 2/2012 - Rejestracja przez KDPW obligacji serii C

Numer 1/2012 - Zawarcie umowy z Animatorem Rynku

Numer 16/2011 - Złożenie wniosku o wprowadzenie obligacji serii C do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst

Numer 15/2011 - Oprocentowanie obligacji serii A w drugim okresie odsetkowym.

Numer 14/2011 - Informacje o zakończonej subskrypcji obligacji serii C

Numer 13/2011 - Zakończenie emisji obligacji serii C

Numer 11/2011 - Informacja o dokonaniu wpisów w księgach wieczystych w związku z ustanowieniem zabezpieczenia obligacji serii C

Numer 10/2011 - Istotna informacja - podpisanie umowy dotyczącej obsługi emisji obligacji

Numer 9/2011 - Istotna informacja - złożenie pozwu o istotnej wartości

Numer 8/2011 - Wyznaczenie Animatora Rynku dla obligacji na okaziciela serii A

Numer 5/2011 - Harmonogram przekazywania raportów okresowych w roku 2011

Numer 4/2011 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji serii A w ASO organizowanym przez BondSpot S.A.

Numer 3/2011 - Wyznaczenie pierwszego dnia notowania obligacji na okaziciela serii A

Numer 2/2011 - Wprowadzenie obligacji serii A do Alternatywnego Systemu Obrotu na Catalyst

Numer 1/2011 - uzyskanie dostępu do EBI

Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

13/2014

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku

Dane szczegółowe:

Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2014 roku.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

Skonsolidowany_raport_polroczny_2014.pdf


Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

12/2014

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2014 roku

Dane szczegółowe:

Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2014 roku.

Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

Jednostkowy_raport_polroczny_2014.pdf


Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

08/2013

Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2013 roku

Dane szczegółowe:

Zarzad spółki TRUST S.A. z siedziba w Poznaniu („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomosci skonsolidowany raport roczny za 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 w zw. § 5 pkt. 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2013 roku


Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

07/2014

Typy rynków:

Catalyst - alternatywny system obrotu

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2013 roku

Dane szczegółowe:

Zarzad spółki TRUST S.A. z siedziba w Poznaniu („Spółka”), niniejszym przekazuje do publicznej
wiadomosci jednostkowy raport roczny za 2013 roku.

Podstawa prawna: § 4 w zw. § 5 pkt. 10 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów
finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2013 rok


Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

12/2013

Data:

2013-09-30 17:25:58

Typy rynków:

Catalyst - alternatywny system obrotu

Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku

Dane szczegółowe:

Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2013 roku.Podstawa prawna: § 11 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

Raport półroczny skonsolidowany za I półrocze 2013.pdf rozmiar: 1392 KB


Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

11/2013

Data:

2013-09-30 16:56:09

Typy rynków:

Catalyst - alternatywny system obrotu

Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2013 roku

Dane szczegółowe:

Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2013 roku.Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

Raport półroczny jednostkowy za I półrocze 2013.pdf rozmiar: 1304.3 KB


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 4/2013
Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2012 rok
Dane szczegółowe:
Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2012 rok.Podstawa prawna: § 11 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

skonsolidowany raport roczny za 2012 rok.pdf rozmiar: 2155.2 KB
skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPA KAPITAŁOWA TRUST S.A. 2012r.pdf rozmiar: 13515 KB
opinia i raport GRUPA KAPITAŁOWA TRUST S.A. 2012.pdf rozmiar: 2738.1 KB


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 3/2013
Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2012 rok
Dane szczegółowe:
Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu („Spółka”), przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2012 rok.
Podstawa prawna: § 11 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu: raport roczny za 2012 rok.pdf rozmiar: 2922.1 KB
jednostkowe sprawozdanie finansowe TRUST S.A.2012r.pdf rozmiar: 6710.5 KB
opinia i raport TRUST S.A. 2012.pdf rozmiar: 2801.9 KB


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 26/2012
Data: 2012-09-28 15:39:55
Typy rynków: Catalyst - alternatywny system obrotu
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku
Dane szczegółowe:
Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012 roku.Podstawa prawna: § 11 ust. 2 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu: skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2012.pdf rozmiar: 3125.6 KB


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 25/2012
Data: 2012-09-28 15:26:58
Typy rynków: Catalyst - alternatywny system obrotu
Jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2012 roku
Dane szczegółowe:
Zarząd spółki TRUST S.A. z siedzibą w Poznaniu ("Spółka"), przekazuje do publicznej wiadomości jednostkowy raport półroczny za I półrocze 2012 roku.Podstawa prawna: § 11 ust. 1 pkt. 1 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu: Raport półroczny za I półrocze 2012r_jednostkowe SF.pdf rozmiar: 3365.6 KB


Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

13/2012

Data:

2012-05-02 14:06:03

Typy rynków:

Catalyst - alternatywny system obrotu

Skonsolidowany raport roczny Spółki za 2011 rok

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki Trust S.A. ("Spółka") z siedzibą w Poznaniu, przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna: § 18 ust. 7 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

raport roczny GRUPA KAPITAŁOWA TRUST S.A.

opinia i raport GRUPA KAPITAŁOWA TRUST S.A.2011

skonsolidowane sprawozdanie finansowe GRUPA KAPTAŁOWA TRUST S.A. 2011Spółka:

Trust Spółka Akcyjna

Numer:

12/2012

Data:

2012-05-02 14:02:15

Typy rynków:

Catalyst - alternatywny system obrotu

Raport roczny Spółki za 2011 rok

Dane szczegółowe:

Zarząd Spółki Trust S.A. ("Spółka") z siedzibą w Poznaniu, przekazuje do publicznej wiadomości raport roczny za 2011 rok.

Podstawa prawna: § 18 ust. 6 Załącznika Nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst".

Plik Raportu:

raport roczny TRUST S.A.

opinia i raport TRUST S.A. 2011r
jednostkowe sprawozdanie finansowe TRUST S.A.2011


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 12/2011
Data: 2011-11-29 12:51:49
Typy rynków: Catalyst - alternatywny system obrotu
Korekta Skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r.
Dane szczegółowe:
Zarząd TRUST S.A. w załączeniu przekazuje poprawioną treść skonsolidowanego raportu półrocznego za I półrocze 2011 r. opublikowanego raportem półrocznym nr 7/2011 w dniu 30.09.2011 r.

Korekcie podlegają następujące pozycje (dla I półrocza 2011 r.):

(1) "Zysk (strata) ze sprzedaży" w tabeli "Wybrane dane finansowe" (dane w tys. PLN) - przed korektą było: 10 973,46 - po korekcie jest: 3 294,50

(2) Zysk (strata) ze sprzedaży" w tabeli "Wybrane dane finansowe" (dane w tys. EURO) - przed korektą było: 2 752,59 - po korekcie jest: 826,39

(3) "Koszt własny sprzedaży" w tabeli "Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych" (dane w PLN) - przed korektą było: - 4 390 158,87 - po korekcie jest: 3 288 795,94

(4) Zysk (strata) brutto ze sprzedaży" w tabeli "Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych" (dane w PLN) - przed korektą było: 10 973 459,51 - po korekcie jest: 3 294 504,70

(5) "Koszty ogólnego zarządu" w tabeli ""Skonsolidowane sprawozdanie z dochodów całkowitych" (dane w PLN) - przed korektą było: 9 773 575,11 - po korekcie jest: 2 094 620,30

Zarząd Emitenta wyjaśnia, że powyższe zmiany wynikały z omyłki pisarskiej i korekty księgowej. Jednocześnie Zarząd Emitenta informuje, że pozostałe dane i informacje podane w raporcie okresowym nr 7/2011 z dnia 30.09.2011 r. nie uległy zmianie.

Załącznik: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r.

Podstawa prawna: Podstawa prawna: § 18 ust.5 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 7/2011
Data: 2011-09-30 16:01:00
Typy rynków: Catalyst - alternatywny system obrotu
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r.
Dane szczegółowe:
Zarząd TRUST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r. zawierający skonsolidowane skrócone sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej TRUST S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Załącznik: Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2011 r.

Podstawa prawna: § 18 ust.5 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"


Spółka: Trust Spółka Akcyjna
Numer: 6/2011
Data: 2011-09-30 15:59:02
Typy rynków: Catalyst - alternatywny system obrotu
Raport półroczny za I półrocze 2011 r.
Dane szczegółowe:
Zarząd TRUST S.A. przekazuje do publicznej wiadomości raport półroczny za I półrocze 2011 r. zawierający jednostkowe skrócone sprawozdanie finansowe spółki TRUST S.A. sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Załącznik: Raport półroczny za I półrocze 2011 r.

Podstawa prawna: § 18 ust.4 Załącznika nr 4 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane przez emitentów dłużnych instrumentów finansowych w alternatywnym systemie obrotu na Catalyst"

Kontakt

Zapraszamy do odwiedzin naszego biura:

- w poniedziałki od 8.00 do 18.00
- od wtorku do piątku od 8.00 do 17.00
- w soboty od 10.00 do 13.00.

Dane adresowe

 • ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań
 • 61 8220 993, 61 220 998
 • biuro@trust.pl