DEMATERIALIZACJA AKCJI

Drugie wezwanie

WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI TRUST S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki.

Monitor S±dowy i Gospodarczy - nr 253 z dnia 29.12.2020


WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁEK CELOWYCH DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Mateckiego S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.


Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Żurawiniec S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.


Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Błonie S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.


Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Amber S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest drugim wezwaniem.

Pirwsze wezwanie

WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI TRUST S.A. DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Informację o wezwaniu udostępnia się także na stronie internetowej spółki.

Monitor S±dowy i Gospodarczy - nr 237 z dnia 04.12.2020


WEZWANIE AKCJONARIUSZY SPÓŁEK CELOWYCH DO ZŁOŻENIA POSIADANYCH DOKUMENTÓW AKCJI W CELU ICH DEMATERIALIZACJI

Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Mateckiego S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.


Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Żurawiniec S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.


Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Błonie S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.


Zarz±d spółki pod firm± TRUST Spółka Akcyjna Amber S.K.A. z siedzib± w Poznaniu (dalej "Spółka") na podstawie art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) wzywa wszystkich akcjonariuszy Spółki do złożenia posiadanych dokumentów akcji w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów akcji odbędzie się za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi.

Dokumenty akcji należy składać w siedzibie Spółki w Poznaniu, pod adresem ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań, w dniach roboczych (od poniedziałku do pi±tku) w godzinach 9.00 - 15.00.

Niniejsze wezwanie jest pierwszym wezwaniem.

Kontakt

 

Dane adresowe

  • ul. Błażeja 6, 61-608 Poznań
  • 61 8220 993, 61 220 998
  • biuro@trust.pl

 

Z uwagi na stan epoidemii, zmieniamy godziny pracy, zapraszamy do odwiedzin naszego biura:

- od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00
- w soboty od 10.00 do 13.00 po wcześniejszym umówieniu